Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Po odeslání formuláře a vašeho životopisu bude SONET, společnost s.r.o. – Member of Payten, IČO 15527107, sídlem Lužická 2093/9, 616 00 Brno (dále jen Správce) zpracovávat osobní údaje, v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracovávání osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedenou pracovní pozici po dobu trvání výběrového řízení.

Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na:

  1. přístup k osobním údajům.
  2. opravu osobních údajů, kdy bez zbytečného odkladu, po ověření údajů, vyžadovanou opravu provedeme.
  3. vznést námitku proti zpracování a požadovat vysvětlení pokud se domnívám, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.
  4. omezení zpracování
  5. výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány.
  6. podání stížnosti, pokud se domnívám, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s platnými právními předpisy.

Zde naleznete kompletní informace týkajících se zásad ochrany osobních údajů (GDPR) v naší společnosti SONET.

V případě, že nás budete chtít kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který byl v naší společnosti jmenován: JUDr. Roman Tomek, advokát se sídlem Purkyňova 648/125, 621 00 Brno, e-mail: roman.t@sedlakovalegal.com.

Společnost SONET je součástí nadnárodní skupiny Payten působících v mnoha zemích Evropy a Jižní Ameriky. Poskytujeme bankám a obchodníkům komplexní služby v oblasti platebních technologií.

CZECHIA - SLOVAKIA - HUNGARY

2018. Tento web provozuje SONET, společnost s.r.o. IČ 15527107

Close Menu